Mergi la conţinutul principal

Guvernanţa corporativă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cuprinde ansamblul regulilor prevăzute de Actul Constitutiv, de Codul de Guvernanţă Corporativă și de celelalte reglementări interne, prin care se reglementează conducerea şi controlul activităţii Societăţii.

Prin Codul de Guvernanţă Corporativă sunt prevăzute direcţiile principale de acţiune şi regulile de bază asumate de managementul ROMGAZ în domeniul guvernanţei corporative.

În scopul îmbunătăţirii propriului sistem de guvernanţă corporativă, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. aderă la Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti şi aplică, în mod voluntar, prevederile codului, în măsură în care acestea nu contravin prevederilor legale aplicabile Societăţii.