Mergi la conţinutul principal

Informaţii Publice

Buletin informativ conform Legii nr. 544/2001

Lista documentelor de interes public produse şi gestionate de SNGN ROMGAZ SA

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice: Diana Mureşan

Funcţia: Şef Serviciu de Comunicare

Tel: +4 0374401642           

Email: comunicare@romgaz.ro

Modalitatea de contestare a deciziei instituției în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:
Dacă nu ați primit răspuns la solicitare în maximum 30 de zile, de la data înregistrării cererii, conform Legii 544/2001, puteți adresa instituției o reclamație administrativă.

Reclamaţie administrativă - nerespectare termen

Reclamaţie administrativă - răspuns negativ