Mergi la conţinutul principal

Cu utilajele de intervenție cu turlă se execută următoarele tipuri de operații în sondele de gaze:

  • Retrageri la orizonturi superioare prin cimentarea stratului neproductiv și perforarea altuia superior. După epuizarea tuturor orizonturilor productive din sonda respectivă se trece la lucrările de abandonare a sondei;
  • Abandonări de sonde prin efectuarea de dopuri de ciment succesive în zonele perforate și un dop la suprafață, pe un interval de 50 m, între aceste dopuri plasându-se noroi de foraj;
  • Completarea sondei cu garnituri de material tubular cu ansamble de fund (packere, filtre de inox, valve de circulație, plunger lift, etc.);
  • Lucrările de reactivare a sondelor se realizează în vederea repunerii în producția de gaze a zăcămintelor care conțin resurse dovedite și de interes economic. Reactivarea sondelor se realizează la sondele care în timpul probelor de producție efectuate după finalizarea lucrărilor de foraj nu au avut presiuni suficient de mari pentru a fi exploatate prin conductele colectoare datorită presiunilor mari ale celorlalte sonde din același câmp de sonde, ele fiind puse în conservare. Pe măsură ce presiunile de exploatare din câmpul de gaze au scăzut, sondele puse în conservare pot fi exploatate.
  • Împachetarea stratelor slab consolidate cu aflux de nisip prin efectuarea unei operații de introducere a unui ansamblu de fund urmat de împachetarea unor filtre de inox cu nisip cuarțos;
  • Operații de frezare fereastră laterală (Re-entry) care se realizează prin frezarea coloanei de exploatare și săparea laterală a unei găuri de sondă în teren pentru a ajunge la zona de interes. După săparea găurii de sondă se trece la tubarea acesteia și cimentarea ei la zi.

În cadrul acestei activități, SIRCOSS își desfășoară activitatea cu un număr de 29 de formații de lucru răspândite pe întreg teritoriul câmpurilor de gaze deținute de către Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA. De asemenea, la solicitarea companiilor terțe, care dețin câmpuri de gaze concesionate de la Statul Român, efectuăm lucrări specifice activității SIRCOS.