Mergi la conţinutul principal

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBȚINREA AVIZELOR ROMGAZ

Solicitanții avizelor, după obținerea certificatului de urbanism vor depune la sediul Sucursalei, în raza căreia se găsește amplasamentul terenului ce constituie obiectul avizului, o documentație completă compusă din:

  1. cerere scrisă care cuprinde datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării, conform cererii tipizate din Anexa 2, Ordin nr. 47/1203/509/21.07.2003 al MEC, MTCT și MAI, pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale;
  2. memoriu tehnic privind lucrarea de construire avută în vedere;
  3. copie după certificatul de urbanism;
  4. plan de încadrare în zona, scara 1:25.000 sau 1: 10.000;
  5. plan de situație, scara 1:500, care să cuprindă amplasarea construcțiilor în perimetrul propus precum și drumurile de acces aferente.

NOTA: Planul de situație trebuie să fie întocmit de un topograf autorizat, să fie vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și să conțină coordonatele de identificare ale amplasamentului în proiecție STEREO 70. De asemenea, documentația topografică se va depune și pe suport magnetic în format compatibil cu sistemele informatice de gestiune de tip GIS (DWG sau DXF).

 Documentele pot fi depuse în format fizic la sediile sucursalelor Mediaș și Mureș.

Date de contact SUCURSALA MEDIAȘ

Date de contact SUCURSALA MUREȘ

Date de contact Filiala de Înmagazinare gaze DEPOGAZ PLOIEȘTI

La depunerea avizului se percepe tarif de avizare, conform tarifelor reglementate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. începând cu 15.04.2021 sumă care se va plăti la Serviciul Contabilitate din cadrul sucursalei implicate.

TARIFE EMITERE AVIZE DE AMPLASAMENT

Persoane fizice

Persoane juridice

eliberate de la sediul sucursalei

cu deplasare în teren

eliberate de la sediul sucursalei

cu deplasare în teren

lei (fără TVA)

(km)

lei(fără TVA)

lei (fără TVA)

(km)

lei (fără TVA)

  109,24

până la 50

226.89

307.56

până la 50

428.57

 

până la 100

348.74

 

până la 100

546.22

 

până la 150

466.39

 

până la 150

663.87

 

până la 250

701.68

 

până la 250

899.16

 

până la 500

2 142.86

 

până la 500

2 327.73

 

până la 750

2 731.09

 

până la 750

2 920.17

 

până la 900

3 075.63

 

până la 900

3 277.31

NOTĂ: Tarifele menționate mai sus nu conțin TVA. La aceste tarife se va calcula TVA și se va aplica cota de TVA prevăzută în legislația în vigoare.

Lista cu UAT – uri pe raza cărora se afla rețele/obiective ROMGAZ SUCURSALA MUREȘ 

Nr. crt.

JUDEȚ

Unități Administrativ Teritoriale (UAT)

1        

ALBA

ȘONA, JIDVEI

2        

ARGEȘ

COTMEANA, MICEȘTI, CUCA, BOGAȚI, VEDEA, POIANA LACULUI

3        

BISTRIȚA – NĂSĂUD

      

         CHIOCHIȘ, MATEI, LECHINȚA, NUȘENI, SILIVAȘU DE CÂMPIE, URMENIȘ, MILAȘ, TEACA.

4        

BRĂILA

GRADIȘTEA, VIȘANI, GALBENU, FĂUREI, SURDILA GRECI, SURDILA GĂISEANCA, MIRCEA VODA, ULMU, CIREȘU, ZĂVOAIA, DUDEȘTI, CIOCILE

5        

BUZĂU

FLORICA, GLODEANU – SILIȘTEA, CHIOJDU PADINA, LARGU, C.A. ROSETTI, ROBEASCA, VADU PAȘII, POȘTA CÎLNĂU COCHIRLEANCA, BĂLĂCEANU, FUNDENI, ZIDURI, GHERGHEASA, BOLDU, BALTA ALBĂ

6        

CLUJ

FRATA, COJOCNA, CEANU MARE, CĂIANU, MOCIU, SIC, CĂMĂRAȘU, CĂTINA, GEACA, BUZA, ȚAGA, SÂNMARTIN

7        

DÂMBOVIȚA

GURA ȘUTII, PRODULEȘTI, DOBRA, FINTA MARE,  CORNEȘTI, VLĂDENI, VACAREȘTI, PERȘINARI

8        

DOLJ

GHERCEŞTI, MISCHII

9        

GORJ

DĂNCIULEȘTI, STEJARI, TÂRGU CĂRBUNEȘTI, HUREZANI, CĂPRENI, TURBUREA, ANINOASA, PLOPȘORU, LICURICI, BERLEȘTI, ROȘIA DE AMARADIA, PRIGORIA, BUSTUCHIN ,CIUPERCENI, MĂTĂSARI, CÎLNIC, BĂLEȘTI , BORĂSCU , URDARI, DRĂGOTEȘTI

10     

IALOMIȚA

URZICENI, FIERBINȚI TÂRG, DRIDU, COȘERENI, MOLDOVENI, BĂRBULEȘTI, MANASIA, GÂRBOVI, CIOCHINA, GHEORGHE DOJA, COLELIA, MILOȘEȘTI, GRIVIȚA, TRAIAN, SCÂNTEIA, AMARA, MAIA

11     

ILFOV

MOARA VLĂSIEI

12     

MUREȘ

TÂRGU MUREȘ, SĂRMAŞU, LUDUȘ, IERNUT, LUNCA, COZMA, CRĂIEȘTI, BĂLA, RÂCIU, POGĂCEAUA, SÂNPETRU DE CÂMPIE, MIHEȘU DE CÂMPIE, VALEA LARGĂ, ZAU DE CÂMPIE, TĂURENI, SÂNGER, BOGATA, AŢINTIŞ, CUCI, BICHIȘ, ADĂMUŞ, CUCERDEA, ICLĂNZEL, PAPIU ILARIAN, ȘĂULIA, GREBENIȘU DE CÂMPIE, BAND, OGRA, SÂNPAUL, BREAZA, PETELEA,
 HODOȘA, SOLOVĂSTRU, BEICA DE JOS, GURGHIU, EREMITU, SĂRĂȚENI VĂRGATA, MIERCUREA NIRAJULUI, BERENI, MĂGHERANI, GHINDARI, NEAUA, SÂNGEORGIU DE PĂDURE, FÂNTÂNELE, BĂLĂUȘERI, SÂNCRAIU DE MUREȘ, LIVEZENI, CORUNCA, SÂNTANA DE MUREȘ, SÂNGEORGIU DE MUREȘ, PĂNET, MĂDĂRAȘ, ERNEI, GORNEȘTI, ACĂȚARI, CRĂCIUNEȘTI, GHEORGHE DOJA

13     

OLT

PLEȘOIU, CÎRLOGANI, STREJEȘTI

14     

PRAHOVA

MĂNEŞTI, COCORĂŞTII, COLȚ, CIORANII DE JOS, SĂLCIILE, FULGA

15     

VÂLCEA

ZĂTRENI, TETOIU, FÂRŢĂTEŞTI, LIVEZI, ROȘIILE, GRĂDIŞTEA, SINEȘTI, ALUNU

Lista cu UAT – uri pe raza cărora se afla rețele/obiective ROMGAZ SUCURSALA MEDIAȘ

Nr. crt.

JUDEȚ

Unități Administrativ Teritoriale (UAT)

1        

ALBA

CENADE, CETATEA DE BALTĂ, SÂNCEL, ȘONA, VALEA LUNGĂ

2        

BACĂU

BUHOCI, BUHUȘI, DAMIENEȘTI, DEALU MORII, FILIPEȘTI, GĂICEANA, GLĂVĂNEȘTI, HURUIEȘTI, MOTOȘENI, PODU TURCULUI, UNGURENI, VALEA SEACĂ

3        

BRAȘOV

BECLEAN, BUNEȘTI, CAȚA, JIBERT, ȘOARȘ.

4        

HARGHITA

ATID, AVRĂMEȘTI, BRĂDEȘTI, CRISTURU SECUIESC, FELICENI, LUPENI, MUGENI, SĂCEL, SECUIENI, ȘIMONEȘTI, ULIEȘ

5        

MUREȘ

ADĂMUȘ, ALBEȘTI, APOLD, BĂGACIU, BAHNEA, BĂLĂUȘERI, COROISÂNMARTIN, DANEȘ, FÂNTÂNELE, GĂNEȘTI, MICA, NADEȘ, SÂNGEORGIU DE PĂDURE, SASCHIZ, SIGHIȘOARA, SUPLAC, TÂRNĂVENI, VÂNĂTORI, VEȚCA, VIIȘOARA, ZAGĂR

6        

NEAMȚ:

BAHNA, BÂRGĂUANI, DRAGOMIREȘTI, DULCEȘTI, FĂUREI, ICUȘEȘTI, ION CREANGĂ, MĂRGINENI, MOLDOVENI, RĂZBOIENI, ROMÂNI, SECUIENI, TAZLĂU, ȚIBUCANI, TRIFEȘTI

7        

SIBIU

AGNITA, ALŢÂNA, AȚEL, AXENTE SEVER, BÂRGHIȘ, BAZNA, BIERTAN, BLĂJEL, BRĂDENI, BRATEIU, CHIRPĂR, COPȘA MICĂ, DÂRLOS, DUMBRĂVENI, HOGHILAG, LASLEA, LOAMNEȘ, MARPOD, MEDIAȘ, MICĂSASA, NOCRICH, PĂUCA, ȘEICA MARE, ȘEICA MICĂ, SLIMNIC

8        

SUCEAVA

ARBORE, BAIA, BĂLĂCEANA, BOROAIA, BOTOȘANA CACICA, CAJVANA, CAPU CÂMPULUI, COMĂNEȘTI, CORNU LUNCII, FRASIN, FRĂTĂUȚII NOI, FRĂTĂUȚII VECHI, GURA HUMORULUI, HORODNICENI MĂLINI, MĂNĂSTIREA HUMORULUI, PĂLTINOASA, PÂRTEȘTI DE JOS, POIENI-SOLCA, RĂDĂȘENI, RÂȘCA, SLATINA, SOLCA, TODIREȘTI, VADU MOLDOVEI, VALEA MOLDOVEI, VICOVU DE JOS

9        

VRANCEA

ADJUD, HOMOCEA, COBIȚA

Începând cu data de 1 aprilie 2018, în baza Directivei nr. 73/2009 a CE, preluată în Legea nr. 123/2012 (Legea energiei electrice și a gazelor naturale) în art. 141, activitatea de înmagazinare a fost separată din cadrul  S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și se desfășoară în cadrul unui operator de înmagazinare - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEȘTI. Pentru detalii privind procesul de avizare în UAT din raza de activitate a DEPOGAZ PLOIEȘTI vă rugăm să consultați următorul link: https://www.depogazploiesti.ro/ro/informatii-publice/avize-amplasament  

 Lista cu UAT – uri pe raza cărora se afla rețele / obiective  Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ PLOIEȘTI

 

Nr. crt.

JUDEȚ

Unități Administrativ Teritoriale (UAT)

1        

CLUJ

CĂMĂRAȘU

2        

DÂMBOVIȚA: 

RĂCARI, BUTIMANU, BILCIUREŞTI, COJASCA

3        

DOLJ

CRAIOVA, CÂRCEA, GHERCEŞTI, MISCHII, PIELEŞTI, ŞIMNICU DE SUS

4        

IALOMIȚA

URZICENI, BĂRBULEŞTI

5        

ILFOV

GLINA, CERNICA

6        

MUREȘ

SĂRMAŞU

În conformitate cu prevederile art. 190 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția obiectivelor / sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

a) să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturale și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunului rezultat;

b) să efectueze săpături sau lucrări de orice fel în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale fără avizul prealabil al operatorului de sistem;

c) să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale;

d) să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale.