Mergi la conţinutul principal

Învățământ dual și stagii de practică

Învățământ dual

ROMGAZ susține tinerii profesioniști de la nivelul învățământului profesional și liceal încheind contracte de parteneriat pentru învățământul dual cu următoarele unități de învățământ:

  • Colegiul Școala Națională de Gaz Mediaș (2018 – 2021 și 2022 - 2025);
  • Liceul Tehnologic Iernut (2020 – 2023, 2021 -2024 si 2022-2025).

În anul 2022 au fost încheiate 65 de contracte individuale de pregătire practică cu elevii care au ales să urmeze acest program de studii.

Pe perioada studiului, elevii primesc o bursă lunară de 200 lei.

Domeniile de pregătire a elevilor:

  • 14 elevi (clasa a IX a – promoția 2022-2025) – domeniul de pregătire operatori la extracția, tratarea și distribuția gazului (Colegiul Școala Națională de Gaz Mediaș);
  • 9 elevi (clasa a IX a - promoția 2022-2025) - domeniul de pregătire electromecanic, calificare profesională Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare (Liceul Tehnologic Iernut);
  • 8 elevi (clasa a IX a - promoția 2022-2025) domeniul de pregătire electric, calificarea profesională Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice (Liceul Tehnologic Iernut);
  • 8 elevi (clasa a X a – promoția 2021-2024) - domeniul de pregătire electric, calificarea profesională Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice (Liceul Tehnologic Iernut);
  • 9 elevi (clasa a X a - promoția 2021-2024) - domeniul de pregătire electromecanic, calificare profesională Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare (Liceul Tehnologic Iernut);
  • 7 elevi (clasa a XI a - promoția 2020-2023) - domeniul de pregătire electric, calificarea profesională Electrician exploatare centrale, stații şi rețele electrice (Liceul Tehnologic Iernut);
  • 10 elevi (clasa a XI a - promoția 2020-2023) - domeniul de pregătire electromecanic, calificare profesională Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare (Liceul Tehnologic Iernut).

În perioada 2022-2023 au fost angajați 19 absolvenți de învățământ dual, dintre care 5 școlarizați la Liceul Tehnologic Iernut (2 electricieni exploatare centrale stații rețele electrice și 3 operatori cazane turbine cu aburi instalații auxiliare și de termoficare ) și 14 școlarizați la Colegiul Școala Națională de Gaz Mediaș, specializarea operatori la extracția, tratarea și distribuția gazului.

Stagii de practică

Pe lângă contractele de parteneriat în învățământ dual, S.N.G.N. Romgaz S.A. a încheiat un acord cadru cu Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș, care are ca obiect desfășurarea stagiului de pregătire practică a elevilor colegiului (învățământ liceal, învățământ profesional, cursuri de formare pentru adulți) pentru specializările: instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze, operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor, tehnician ecolog, tehnician în activități economice.

S.N.G.N. Romgaz S.A. are convenții de desfășurare stagii practică și cu Liceul Tehnologic Iernut, Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai, Liceul Tehnologic Electromureș (Tg. Mureș) și cu Liceul Tehnologic Stănescu Valerian (Târnava).

Prin aceste contracte, ROMGAZ asigură desfășurarea pregătirii practice a elevilor în cele două sucursalele de producție gaze naturale și respectiv sucursala de producție energie electrică.

Pentru desfășurarea în bune condiții a pregătirii practice, ROMGAZ a evaluat elevii din punct de vedere medical, a acordat echipament de lucru și protecție, a încheiat polițe de asigurare răspundere civilă, care să acopere eventuale prejudicii.