Mergi la conţinutul principal
obiective

Obiective

În vederea realizării scopului principal, prin utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane și informaționale, societatea și-a stabilit următoarele obiective strategice:

Creșterea portofoliului de rezerve și resurse, prin descoperirea de noi resurse și îmbunătățirea recuperării resurselor deja descoperite;

Identificarea unor noi oportunități de creștere și diversificare;

Creșterea performanțelor societății;

Optimizarea, dezvoltarea și diversificarea activității de înmagazinare subterană, prin reconsiderarea importanței acesteia, pentru asigurarea siguranței, continuității și flexibilității în aprovizionarea cu gaze naturale;

Creșterea eficienței depozitelor de înmagazinare subterană în scopul îmbunătățirii capabilității de comercializare a gazelor naturale;

Majorarea capacități zilnice de extracție, prin investiții care să diminueze dependența capacității zilnice de extracție de presiunea de zacamânt;

Menținerea declinului natural al producției de gaze la maximum 1,5%/an;

Consolidarea poziției pe piețele de furnizare a energiei;

Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății;

Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a societății, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a societății;

Extinderea activității societății la nivel regional, prin identificarea unor noi oportunități de afaceri;

Implementarea principiilor guvernanței corporative și a unui Cod de Etică și Integritate;

Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;

Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.