Mergi la conţinutul principal

Politica noastră de Resurse Umane

ROMGAZ are convingerea că premisa performanței economice este consolidarea relațiilor bilaterale cu toate părțile interesate, iar din perspectiva interesului pentru dezvoltarea sustenabilă a companiei, includerea unor considerente sociale şi ecologice în activitate este dovada conștientizării relației interdependente dintre mediul de afaceri, mediul înconjurător şi societate.

Strategia de resurse umane este integrată în strategia companiei și urmărește ca prin intervențiile asupra resursei umane, ca organizare, recrutare și selecție, performanță și dezvoltare să răspundă cerințelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.

Conform regulamentului intern de funcționare al companiei, managementul respectă dreptul angajaților de a forma și a adera la sindicat, păstrând un dialog permanent bazat pe respect și transparență în vederea identificării soluțiilor reciproc avantajoase.

Asigurăm sănătatea și securitatea în muncă - am implementat un sistem de management al sănătății și securității la locul de muncă pe baza standardului SR ISO 45001: 2018 Sisteme de management al sănătății și securității în muncă, asigurând respectarea tuturor cerințelor legale aplicabile domeniului: Legea 319/2006; HG 1425/2006;  HG 355/2007.

Prin Biroul Medicina Muncii examinăm periodic starea de sănătate a fiecărui angajat prin examenul clinic general. Rezultatele acestor examinări medicale se înregistrează de către medicul de medicina muncii în Dosarul medical (inițiat și gestionat de medicul de medicina muncii), informațiile fiind strict confidențiale între lucrător și medic. 

În cadrul Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivel de Societate, capitolul „Condiţii de Muncă – Securitate şi Sănătate în Muncă” cuprinde aspecte generale ale securităţii şi sănătăţii în muncă, cum sunt: obligaţiile angajatorului, obligaţiile angajaţilor, condiţiile de muncă, normele de muncă, instruirea personalului, echipamentul individual de protecţie, supravegherea stării de sănătate a angajaţilor, alimentaţia de protecţie, comitetele de securitate şi sănătate în muncă.

Promovăm un stil de viață sănătos - Biroul Medicina Muncii promovează în cadrul fiecărei întâlniri cu angajații ROMGAZ adoptarea unui stil de viață sănătos, prin abordarea în discuțiile cu aceștia a bunelor practici, a sfaturilor și recomandărilor.

Oferta ROMGAZ

În strânsă legătură cu obiectivele generale ale companiei, politica de resurse umane a ROMGAZ este concentrată în direcția evidențierii  potențialului uman, capabil să asigure desfășurarea activității la un nivel tot mai bun și să identifice resursele umane externe care pot fi atrase pentru îmbunătățirea tabloului ocupațional de specialitate și a nivelului de pregătire profesională.

Compania oferă programe de formare profesională şi încurajează totodată personalul să se autoinstruiască permanent, în acest sens punând la dispoziţia angajaţilor săi diverse materiale necesare dezvoltării profesionale.

Pe lângă instruirile obligatorii referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, în cadrul fiecărei întâlniri cu angajații, ROMGAZ promovează adoptarea unui stil de viață sănătos prin abordarea în discuțiile cu aceștia a bunelor practici, a sfaturilor și recomandărilor profesionale.

Compania oferă angajaților instrumentele și oportunitățile de dezvoltare necesare pentru a performa în activitatea lor profesională, promovează diversitatea și egalitatea de șanse, climatul intern adecvat și siguranța mediului de lucru.

Prin evaluare se urmărește recunoașterea abilităților și performanțelor angajaților, creșterea și întărirea încrederii angajatului în forțele proprii, stimularea dezvoltării angajatului, creșterea motivării și satisfacției față de activitățile desfășurate.

Principalele reguli de sănătate și securitate în muncă implementate se referă la informarea, consultarea, instruirea și protejarea lucrătorilor, precum și verificarea aplicării corecte a normelor stabilite potrivit legilor în vigoare.

ROMGAZ oferă o serie de beneficii salariaților, printre care se numără schemele de pensii facultative, asigurare voluntară de sănătate, decontarea pachetelor de servicii turistice, acordarea de ajutoare materiale cu ocazia unor evenimente deosebite din viața salariatului, programe de formare profesională, beneficii la pensionare etc.

Acorduri încheiate cu unități de învățământ

Acorduri încheiate cu Universități:

 • Universitatea Lucian Blaga Sibiu: Facultatea de Inginerie; Facultatea de Științe Economice;
 • Universitatea Petrol și Gaze Ploiești: Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor;
 • Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca: Facultatea de Biologie și Geologie: Facultatea de Inginerie;
 • Universitatea Tehnică Cluj Napoca: Facultatea de Inginerie electrică;
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza: Facultatea de Geografie și Geologie;
 • Universitatea Politehnică București: Facultatea de Energetică;
 • Universitatea din București: Facultatea de Geologie și Geofizică;
 • Academia de Studii Economice București;
 • Universitatea Politehnică Timișoara- Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică;
 • Universitate de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu Mureș: Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației Târgu Mureș: Inginerie Energetică; Facultatea de Economie și Drept.

Beneficii:

 • Perfecționarea activității didactice și de formare profesională a studenților;
 • Dezvoltarea activității de cercetare-dezvoltare-inovare și de valorificare a rezultatelor cercetării;
 • Stagii de practică în cadrul companiei și plasarea studenților în situații reale de muncă;
 • Organizarea de vizite în companie;
 • Participarea personalului calificat din companie la instruirea practică a studenților;
 • Sprijin din partea companiei la elaborarea lucrărilor de diplomă/licență, de disertație și a tezelor de doctorat;
 • Furnizarea de informații detaliate privind profesia viitorului absolvent.

 

Acorduri încheiate cu Licee (pentru Învățământ dual)

 • Colegiul „Școala Națională de Gaz”;
 • Liceul Tehnologic Electromureș Tg. Mureș;
 • Liceul Tehnologic Iernut.

Beneficii:

 • Formare profesională specifică activității companiei;
 • Trecerea elevilor prin toate departamentele companiei și posibilitatea de a cunoaște procese în complexitatea lor;
 • Asigurarea activității productive a companiei prin personal calificat;
 • Angajați bine pregătiți din punct de vedere practic.