Mergi la conţinutul principal

Odată cu preluarea Centralei Termoelectrice Iernut, în anul 2013, Romgaz a devenit un producător important de energie electrică al Sistemului Energetic Naţional (SEN). Sucursala de Producere a Energiei Electrice (S.P.E.E) Iernut realizează exploatarea și mentenanța Centralei Termoelectrice Iernut, centrală realizată în ciclu clasic (în condensație, cu supraîncălzire intermediară).

Centrala Termoelectrică Iernut

Plasată într-un nod important al Sistemului Energetic Național, în centrul Transilvaniei, CTE Iernut este situată în județul Mureș pe malul stâng al râului Mureș între localitățile Iernut și Cuci și dispune de toate facilitățile necesare funcționării: stație de alimentare cu gaz natural (SRM Cuci - aparținând Transgaz), apă brută pentru prepararea fluidului de lucru și de răcire (Râul Mureș) și posibilitate de racordare la SEN (Stație Electrică de Înaltă Tensiune 110/220/400 kV Transelectrica) pentru evacuarea energiei electrice produse.

CTE Iernut a fost pusă în funcțiune între anii 1963-1967, având o putere instalată de 800 MW, cu patru grupuri de câte 100 MW de fabricație cehoslovacă și două grupuri de 200 MW de fabricație sovietică. Randamentul global actual al centralei clasice este de ~32 %.

Având în vedere lucrările de construcție ale Centralei Electrice cu Ciclu Combinat cu Turbine cu Gaze de 430 MW, necesitatea utilizării circuitelor de alimentare cu gaz metan, a circuitelor de apă de răcire și a racordurilor electrice la celulele de înaltă tensiune existente, în anul 2019 s-au retras definitiv din exploatare grupurile 1, 2, 3 și 6, în prezent fiind în exploatare comercială doar grupurile 4 (100 MW) și 5 (200 MW). Centrala clasică se va menține în funcțiune până la începerea exploatării comerciale a centralei noi.

 

CET Iernut productie 2013 - 2022

 

Proiect CECC 430 MW

Modernizarea/dezvoltarea CTE Iernut a devenit necesară și oportună în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnico-economici ai centralei, a creșterii siguranței în funcționare și asigurarea conformității cu prevederile Directivei 2010/75 / UE a Parlamentul European privind emisiile industriale.

Grupurile energetice vor fi dispecerizate și vor asigura servicii tehnologice de sistem: reglaj de putere activă (primar, secundar, terțiar rapid), asigurarea puterii reactive și reglajul tensiunii în bandă, în conformitate cu cerințele de calificare ale Transelectrica – DEN.

Preocuparea Romgaz pentru abordarea mixului energetic la nivel de producător

Romgaz își propune să fie un jucător activ, profitabil și competitiv pe piața de energie electrică. Misiunea Romgaz este de a produce și furniza energie electrică de calitate, în condiții de siguranță, continuitate și flexibilitate în operare.

O prioritate a companiei este și alinierea politicii investiționale la obiectivele europene și naționale pentru o energie electrică curată din surse regenerabile (energie eoliană, energie fotovoltaică, energie geotermală, biogaz).

Romgaz susține și promovează conceptul de mix energetic diversificat la nivel de producător cu emisii reduse și eficiență energetică ridicată și care să-i confere un echilibru la nivelul portofoliului de resurse ale companiei.