Mergi la conţinutul principal

Program de implicare socială în parteneriat cu UNICEF România

„Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale integrate la nivelul comunității”

Incluziune socială prin furnizare de servicii sociale integrate la nivelul comunității

Proiectul pilot inițiat de UNICEF la nivelul județului Bacău, cu o durată de implementare până la finalul anului 2017, răspunde nevoilor multiple ale comunităților cu risc de excluziune socială ca urmare a accesului scăzut la servicii de sănătate, sociale și de educație, la care se adaugă cunoștințe limitate despre drepturi și oportunități.
Proiectul urmărește dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a copiilor și a familiilor în situații de risc și de prevenire a situațiilor de risc prin intervenții integrate și dezvoltarea de metodologii de lucru la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară.
Pe parcursul anului 2016 s-a evaluat situația întregii populații de copii și a familiilor acestora în 45 de comunități, iar în funcție de nevoile identificate, s-a facilitat accesul acestora la un set de servicii de bază sociale, de sănătate și educaționale, asigurate de către echipe comunitare la nivel local, respectiv: asistent social, asistent medical comunitar, mediator școlar și sanitar. Au fost înființate centre comunitare la nivelul cărora echipele comunitare au derulat activități medico-sociale implicând aproape 2000 de copii si 941 de adulți. Primele rezultate au fost obținute pe baza unor parteneriate extinse, ce au adus laolaltă ministerele de resort, alături de instituțiile județene relevante, 45 de scoli și 38 de autorități publice locale. O serie de fotografii si marturii de la aceste acțiuni pot fi accesate pe site-ul proiectului, precum si pe pagina de Facebook a proiectului Servicii comunitare pentru copii.
Pentru asigurarea sustenabilității intervențiilor la nivel local, au fost reactivate 37 de structuri comunitare consultative, structuri ce aduc împreuna reprezentanți cheie din comunitate și din primăriile incluse în proiect. Pe plan național, eforturile de advocacy s-au concretizat recent, octombrie 2016, prin adoptarea de către Guvern a unei legi privind asistenta comunitara.
Conceptul de furnizare de servicii integrate la nivel comunitar a fost formulat ca rezultat al unei inițiative comune a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educației Naționale și Ministerului Sănătății cu susținerea UNICEF.