Mergi la conţinutul principal

Proiecte de Viitor

ROMGAZ își concentrează continuu eforturile pentru satisfacerea cerințelor clienților și pentru reducerea impactului activității asupra mediului, asigurând un mediu curat generațiilor viitoare. Dovadă a unui management performant, orientat spre valori culturale care consideră calitatea și dezvoltarea durabilă factori fundamentali ai progresului, Romgaz are certificat un Sistem de Management Integrat al calității, mediului, sănătății și securității în muncă și energiei.

Viziunea Romgaz de a își consolida poziția pe piețele din România este asumată prin Declarația de politică referitoare la Calitate, Mediu, Sănătate, Securitate în Muncă și Energie și transpusă în misiunea de a produce și furniza energie, de mentenanță a sondelor și de transport tehnologic, în condiții de calitate, siguranță, continuitate, flexibilitate, utilizare eficientă a resurselor materiale, umane, respectând totodată cerințele legale de mediu, financiare, informaționale și de dezvoltare durabilă, în condiții de creștere continuă a performanței, a competitivității și a valorii proprii.

Urmărim continuu eficientizarea activității de protecția mediului, suport pentru procesul managerial Romgaz, prin:

 • prevenirea poluării;
 • implementarea de programe și  acțiuni pentru protecția mediului;
 • menținerea și îmbunătățirea continuă a performanțelor de mediu;
 • analiza periodică a performanței de mediu pentru monitorizarea progresului înregistrat de societate.

Acționăm pentru:

 • respectarea cerințelor legale și a celor de reglementare, operând într-o manieră responsabilă față de mediu;
 • reducerea consumului de utilități, materiale cât și a nivelului emisiilor poluante;
 • integrarea aspectelor de mediu în toate procesele decizionale;
 • comunicarea și cooperarea cu toți furnizorii și părțile interesate, pentru a minimiza impactul operațiilor acestora asupra mediului;
 • promovarea respectului pentru mediu în echilibru cu creșterea economică, în fiecare decizie strategică;

Investim în:

 • Sisteme închise de colectare a apelor de zăcământ, în timpul exploatării sondelor;
 • Sisteme închise pentru separarea apelor de zăcământ și de gaz metan la sondele în probe de producție (refulare/pistonare etc.), RK, intervenții;
 • Înlocuirea/modernizarea compresoarelor în vederea reducerii consumurilor de energie electrică, gaz metan, uleiuri, apă tehnologică, zgomot/vibrații;
 • Procesul de uscare a gazelor naturale cu consum cât mai mic de energie și materie primă;
 • Utilizarea mijloacelor de transport cu consum mic de combustibil;
 • Gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea Romgaz, prin valorificare;
 • Realizarea abandonării sondelor și redarea în circuitul agricol a terenului afectat;
 • Construcția/modernizarea stațiilor de epurare pentru apele menajere/industriale și refolosirea lor în fluxul tehnologic;
 • Construcția de sonde de injecție;
 • Eliminarea tuturor pierderilor de gaz metan la transportul acestuia;
 • Folosirea de conducte/robineți de cea mai înaltă calitate, în vederea eliminării unor costuri pentru reparații curente și capitale;
 • Întocmirea unor studii privind alunecările de teren pentru a preveni accidentele de producție;

Optăm pentru:

 • orientarea spre „achiziții verzi”;
 • folosirea celor mai bune și eficiente tehnologii disponibile în deciziile investiționale, din punct de vedere economic și ecologic;

Proiecte de viitor:

 1. ROMGAZ și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, singura centrală din România alimentată exclusiv pe gaze naturale, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. În acest sens, Romgaz și-a propus, ca proiecte de viitor, încadrarea în valorile limită de emisii prevăzute de HG nr.440/2010, asumându-și o investiție cu o capacitate de 400MW, utilizând tehnologia de ciclu combinat cu turbine de gaze, cu termen de implementare anul 2020.

Efectele asupra SEN (Sistemul Energetic Național) vor fi:

- Utilizarea unor tehnologii curate și de înaltă eficiență;

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- Injecție de putere în zona Transilvania.

 1. Având în vedere strategia de dezvoltare ROMGAZ pentru perioada 2018-2028, în cadrul obiectivului strategic privind dezvoltarea afacerilor prin abordarea de noi piețe la nivel intern și internațional, una din direcțiile de dezvoltare o reprezintă industria petrochimică din România.
 2. Pentru a nu pune în pericol siguranța SEN, Romgaz și-a propus construirea unei „Centrale electrice cu ciclu combinat cu turbine cu gaze – Mintia"- Deva, o zonă foarte importantă pentru sistemul energetic românesc, caracterizat printr-un dezechilibru geografic pe partea de generare de energie, cu o capacitate totală de 400 de MW, pe amplasamentul actualei termocentrale pe huilă, care va fi, treptat, închisă.