Mergi la conţinutul principal

ROMGAZ - Rezultate finale 2019

Prezentarea rezultatelor finale aferente anului 2019, după aprobarea situaţiilor financiare consolidate de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor desfaşurată în data de 22 Aprilie 2020: