Mergi la conţinutul principal

ROMGAZ - Rezultate finale 2020

Prezentarea rezultatelor finale aferente anului 2020, după aprobarea situaţiilor financiare consolidate de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor desfaşurată în data de 27 Aprilie 2021: