Mergi la conţinutul principal

Această secţiune conţine notificările efectuate în conformitate cu art.150 din Regulamentul 1/2006 al CNVM.

Regulamentul nr.1/2006 al C.N.V.M. privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare prevede obligaţia persoanelor definite la art.148 alineatele (1) şi (2) şi art.149 alineatul (4) de a notifica Autoritatatea de Supraveghere Financiară (fosta C.N.V.M.) şi emitentul cu privire la toate tranzacţiile efectuate în cont propriu cu acţiuni admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, emise de emitentul în relaţie cu care aceste persoane sunt considerate ca fiind iniţiate (art.150).

Regulamentul CNVM nr.1/2006 a fost abrogat la data intrării în vigoare a Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, respectiv 21 iunie 2018.