Mergi la conţinutul principal
 • Politica ROMGAZ privind sponsorizările

  Activitățile desfășurate de ROMGAZ în domeniul responsabilității sociale sunt realizate în mod voluntar, dincolo de responsabilitățile ce revin din perspectiva legală, compania fiind conștientă de rolul pe care îl joacă în societate și de responsabilitatea sa față de mediile sociale influențate de activitatea sa.

  Responsabilitatea socială reprezintă pentru ROMGAZ o cultură de afaceri care include etica de afaceri, drepturile clienţilor, echitatea economică şi socială, tehnologii care nu dăunează mediului, tratarea justă a forței de muncă, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală şi investiţii în comunitate.

  De asemenea, ROMGAZ susține dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a societății și comunității, prin susținerea financiară / sponsorizare parțială sau totală a unor acțiuni și inițiative dintr-o serie de domenii principale, detaliate în Politica de sponsorizare. Politica privind sponsorizările detaliază o serie de criterii în baza cărora vor fi luate deciziile privind sponsorizările acordate.

 • Pași Necesari Sponsorizare

  Pașii necesari de parcurs în vederea obținerii unei sponsorizări din partea ROMGAZ sunt prezentați în Ghidul privind sponsorizările, care însoțește această Politică.

 • Transmitere Cerere De Sponsorizare

  Cererea de sponsorizare poate fi transmisă:

  - prin email, la adresa responsabilitate.sociala@romgaz.ro, cu respectarea restricției de dimensiune email 10Mb;

  -  prin poștă/curier la adresa S.N.G.N. Romgaz S.A., Piaţa Constantin Motaş, nr.4, Mediaş, jud. Sibiu – România, 551130;

  -  prin fax, la numărul 004-0269-846901.

  Cererea de sponsorizare va fi însoțită în mod obligatoriu de anexele menționate în Ghid, care vor fi transmise prin poştă/curier la adresa S.N.G.N. Romgaz S.A., Piaţa Constantin Motaş, nr.4, Mediaş, jud. Sibiu – România, 551130.