Mergi la conţinutul principal

Strategia Națională Anticorupție

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 a fost adoptată Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 1218 din 22 decembrie 2021. Strategia Națională Anticorupție adoptată este corelată cu instrumente internaționale la care România este parte, precum ar fi GRECO, cu Mecanismul de Cooperare și Verificare și cu obiectivele din cadrul acestuia.

În acest context, SNGN Romgaz SA, în continuare respectă cu rigoare și responsabilitate valorile în baza cărora își desfășoară activitatea, respectiv implicare, responsabilitate și totodată toleranță zero față de corupție.

Mai mult, conducerea companiei condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele companiei și încrederea în aceasta. Totodată își exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative și, împreună cu reprezentanții companiei adoptă măsurile și mecanismele necesare pentru a susține și promova creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025.

Măsurile de prevenire a corupției sunt parte integrantă ale planurilor manageriale elaborate și asumate de întreg personalul  companiei și sunt evaluate periodic în vederea creșterii integrității instituționale.