Mergi la conţinutul principal
     

Ordin de începere a lucrărilor la CTE Iernut

Societatea Națională de Gaze Naturale “Romgaz” S.A. (ROMGAZ) informează acționarii și investitorii cu privire la predarea de către Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut executantului Duro Felguera S.A. a amplasamentului pentru începerea lucrărilor de realizare a obiectivului de investiții: „Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”.

Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului, încheiat la data de 1 august 2023, constituie Ordin de începere a lucrărilor la obiectiv.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. Romgaz S.A. a informat acționarii și investitorii asupra faptului că, în data de 3 aprilie 2023 a fost încheiat Contractul de achiziție nr.40928/03.04.2023 cu Duro Felguera S.A., având ca obiect „Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții: «Dezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze»”.

Mai multe detalii şi declaraţia domnului Director general, Răzvan POPESCU, sunt cuprinse în comunicatul de mai jos.

 

Iernut